Enker, fuglefamilie i ordenen spurvefugler. Omfatter 20 arter finkelignende fugler i Afrika. Nært beslektet med astrildene og ofte regnet til samme familie. Mange enkearter er overveiende svarte og svært like av utseende, noen har sterkt forlengede stjertfjær. De fleste er reirparasitter som legger egg i reir av astrilder, hvor enkeartene parasitterer hver sin astrildart. Til forskjell fra gjøkens reirparasittisme blir også vertsfuglens egg ruget. Enkene etterligner vertsartens sang, som hannene lærer seg mens de er reirunger.