Hawaiifinker er en gruppe fugler i finkefamilien, i ordenen spurvefugler.De er høyt spesialiserte fugler med særlig stor variasjon i nebbform fra art til art. Dette gjør at de kan utnytte forskjellige typer føde, slik at konkurransen mellom artene blir liten. Liksom hos darwinfinkene har denne utviklingen skjedd gjennom geografisk isolasjon og såkalt adaptiv radiasjon.Gruppa omfatter omkring 32 arter som utelukkende forekommer i Hawaii-øygruppen. Hele artikkelen