Pittaer, prakttroster, fuglefamilie i ordenen spurvefugler. Omfatter 32 arter i én slekt. Korthalsede fugler, kroppslengde 15–28 cm, med kraftige føtter og fargerik fjærdrakt. To arter forekommer i Afrika, mens de øvrige finnes i Sør-Asia og den australske region. Pittaene lever hovedsakelig på bakken i fuktige skoger eller mangrover der de livnærer seg av smådyr som biller, maur, edderkopper eller små krepsdyr. Noen arter er standfugler, andre trekkfugler. På grunn av deres skjulte tilværelse kjenner man forholdsvis lite til deres biologi. Én art er nær utryddet og flere andre er truet på grunn av skogshogst.