Svalestærer, fuglefamilie i ordenen spurvefugler. Omfatter 11 arter i én slekt utbredt i Sørøst-Asia, Ny-Guinea og Australia. De er 12–23 cm lange og ser ut som en blanding av svale og stær. De har bredt nebb som svalene og fanger insekter i luften. De holder til i skog, buskmark og sletter.