Brednebber, fuglefamilie i ordenen spurvefugler. Har kraftig og bredt nebb. Føttene er korte, og tredje- og fjerdetåen sammenvokst i halvparten av deres lengde. Kroppslengde 13–30 cm. Betraktes som den mest primitive familie av spurvefugler og er trolig en relikt av en større og mer utbredt gruppe. Lever hovedsakelig av insekter som fanges i flukt. Omfatter 15 arter fordelt på 8 slekter i Afrika og Sørøst-Asia.