Viftestjerter, fuglefamilie i ordenen spurvefugler. Omfatter 44 arter i én slekt. De er utbredt fra India til Australia og øyer i Stillehavet. Viftestjertene har stor, bred stjert som de ofte spiler ut og slår med sideveis. De fleste er tegnet i svart, hvitt, grått eller rødt. Aktive fugler, ca. 11–22 cm lange, som fanger insekter hovedsakelig på fluesnappervis ved korte, raske fluktturer ut fra vegetasjon. Påtreffes for det meste i skog og kratt.