Maurtroster, tidligere betegnelse for spurvefuglefamilien Formicariidae. Se maurfugler og maurrikser.