Hjelmvarslere, fuglefamilie i ordenen spurvefugler. Omfatter 12 arter i tre slekter, utbredt i Afrika og Asia. Bygning og levevis omtrent som varslere (blir også ofte regnet til samme familie). Flere av de afrikanske artene har forlengede issefjær som kan heves som en kam.