Kløfthaleparulaer, fuglefamilie i ordenen spurvefugler. Omfatter bare én art, kløfthaleparula, Peucedramus taeniatus, utbredt fra det sørlige USA til Nicaragua. Hannen med brunlig oransje hode, strupe og bryst, og svart ansiktsmaske, hunnen blek olivengrønn. Ryggsiden grå med to hvitaktige vingebånd hos begge kjønn. Lengde ca. 13 cm. Kløften i stjerten skiller den fra artene i parulafamilien. Insekteter.