Stjertmeiser eller stjertmeisfamilien er en familie (Aegithalidae) i ordenen spurvefugler. De er små (8,5-16 cm) meiselignende fugler med liten kropp, middels til svært lang stjert, korte og runde vinger og kort nebb. Alle er meget vokale.Stjertmeisene finnes i Europa, Nord- og Mellom-Amerika og i Asia. Artene er knyttet til skog. Hovedføden er små dyr som insekter og edderkopper, av og til litt frø.Familien består av 13 arter fordelt på 4 slekter. Hele artikkelen

Ny artikkel