Buskvarslere, fuglefamilie i ordenen spurvefugler. Står nær til hjelmvarslere og varslere og blir ofte regnet til samme familie som de siste. Omfatter ca. 47 arter fordelt på 7 slekter, samtlige i Afrika. Bygning og levevis som varslere. Mange av artene har svært fargerik fjærdrakt. De fleste lever sør for Sahara, men én art (svartkronesjagra, Tchagra senegala) i Nordvest-Afrika.