Diamantfugler, fuglefamilie i ordenen spurvefugler. Tidligere regnet til blomsterfuglene. Omfatter 4 mer eller mindre flekkete arter som lever i skog og krattvegetasjon i Australia. Lever av insekter. Hulerugere i trær eller på bakken som selv kan grave ut reiret sitt.