Vakteltroster, (tidligere Cinclosomatidae), fuglefamilie i ordenen spurvefugler. Omfatter 15 arter i seks slekter: åtte arter i Australia, seks på Ny-Guinea og én fra Borneo og Sumatra til Thailand. Til dels nokså forskjellig utseende fugler, 17–30 cm lange. De lever på skogbunn eller lavt i vegetasjonen hvor de opptrer parvis eller i små grupper. Spiser insekter og andre invertebrater.