Fonetikk er læra om dei fysiske og fysiologiske eigenskapane til språklydane. Læra om kva funksjonar språklydane har i språket, vert kalla fonologi.Fonetikken er ein del av lingvistikken eller språkvitskapen, men han har samtidig kryssingspunkt med svært mange andre disiplinar: anatomi, fysiologi, aerodynamikk, akustikk og psykologi. Fonetikk har mykje å seie som anvend vitskap, i språkundervisning, i logopedi og i samband med moderne kommunikasjonsteknologi.. Hele artikkelen

Ny artikkel