Fonetikk

Fonetikk er læren om språklydenes fysiske og fysiologiske egenskaper. Læren om hvilke funksjoner språklydene har i språket kalles fonologi. Man kan skille mellom artikulatorisk (organisk) fonetikk, akustisk fonetikk og auditiv fonetikk, som fokuserer på henholdsvis produksjon, overføring og persepsjon av språklyd. I artikulatorisk/organisk fonetikk studerer man hvordan lydene produseres i taleorganene, det vil si hvordan luftstrømmen som skaper lyden, settes i gang (oftest fra lungene), hvordan denne luftstrømmen modifiseres, eventuelt avbrytes gjennom talekanalen (strupehodet med stemmebåndene, svelget, munnhulen med tunge og lepper, gane og tenner), og hvordan luften slippes ut gjennom munnen eller nesen for å danne den enkelte språklyd. Hele artikkelen

Ny artikkel