Fonetikk

Fonetikk er læren om språklydenes fysiske og fysiologiske egenskaper. Læren om hvilke funksjoner språklydene har i språket kalles fonologi.Man kan skille mellom artikulatorisk (organisk) fonetikk, akustisk fonetikk og auditiv fonetikk, som fokuserer på henholdsvis produksjon, overføring og persepsjon av språklyd.I artikulatorisk/organisk fonetikk studerer man hvordan lydene produseres i taleorganene, det vil si hvordan luftstrømmen som skaper lyden, settes i gang (oftest fra lungene), hvordan denne luftstrømmen modifiseres, eventuelt avbrytes gjennom talekanalen (strupehodet med stemmebåndene, svelget, munnhulen med tunge og lepper, gane og tenner), og hvordan luften slippes ut gjennom munnen eller nesen for å danne den enkelte språklyd.I akustisk fonetikk studeres språklydenes fysiske egenskaper, det vil si  hvordan lydbølgene som vi skaper når vi bruker taleorganene, er sammensatt.I auditiv fonetikk studerer man hvordan disse lydbølgene oppfattes med hørselen.De første fonetikere som vi kjenner til, var indiske grammatikere som levde for omkring 2500 år siden. Hele artikkelen

Fagansvarlig

Jan Kristian Hognestad

Universitetet i Stavanger

Redaktør

Anne Eilertsen

Inneholder 83 artikler:

C

  1. clicks