Palatografi er en metode i fonetikken for å undersøke hvilken stilling tungen har når ulike språklyder blir artikulert. Undersøkelsen gjøres ved hjelp av ganeavtrykk, også kalt palatogrammer.