Fellesbetegnelse for l- og r-lydene i ulike varianter. L-lydene kalles også lateraler, og r-lydene kan være vibranter, tapper eller flapper, approksimanter eller frikativer.