Fonere er det å bruke stemmen til å lage språklyder.