Faukal er en språklyd som dannes når ganeseilet senkes under overgang fra en plosiv til en nasal. Noen eksempler er t i «svartne» og p i «kjøpmann».