Lydskrift er skrift som prøver å gjengi talt språk så nøyaktig som mulig. Hver språklyd skal ha sitt eget tegn, og hvert tegn i lydskriften skal bare ha én bestemt verdi. Slik unngår man unøyaktigheter og mangetydigheter som følger av den vanlige rettskrivningen i skriftspråket.

Faktaboks

Også kjent som

fonetisk transkripsjon

Siden vårt vanlige latinske alfabet ikke strekker til for å gjengi alle variantene, brukes typografiens muligheter på forskjellig måte. For eksempel brukes både antikva og kursiv, store og små bokstavtegn, aksenttegn og bokstavtegn som blir stilt på hodet. Det brukes også spesielle tegn, slik som ŋ, og enkelttegn er ofte forsynt med tillegg, såkalte diakritiske tegn, for eksempel ã. Enkelte lydskriftsystemer bruker helt avvikende tegn, men ingen av disse kan sies å ha slått gjennom.

Ulike systemer

Det mest utbredte lydskriftsystemet er det såkalte International Phonetic Alphabet (IPA), som ble presentert i 1888 av International Phonetic Association, og som var utarbeidet av fonetikerne Alexander John Ellis, Daniel Jones, Paul Passy og Henry Sweet. Alfabetet er siden blitt forbedret og utvidet flere ganger. Det har vunnet innpass i håndbøker og i undervisning. Se Det internasjonale fonetiske alfabetet.

I nordisk språkforskning har det i tillegg vært brukt tre helt avvikende lydskriftsystemer. I Sverige har man hatt Johan August Lundells landsmålsalfabet, i Danmark Otto Jespersens Danias lydskrift og i Norge Johan Storms Norvegias lydskrift fra 1884, brukt i norsk målføregransking.

Les mer i Store norske leksikon

Kommentarer (5)

skrev Kjell Bjørnskau

Lydskrifttegnene mangler i denne oversikten. Her får vi bare beskrivelse av lydene, og da er artikkelen til liten nytte.

svarte Hanne Gram Simonsen

Det har du jo helt rett i, så her er det nok skjedd en teknisk feil. Fint at du gjorde oss oppmerksomme på det!Hilsen Hanne GS

svarte Georg Kjøll

Hei Kjell. Det var ikke så enkelt som vi hadde håpet å få på plass IPA-tegnene som hørte med til tabellen. Men etter litt fram og tilbake, og litt trøbbel med html'en, har vi fått opp en oppdatert versjon som skal være mulig å bruke som referanse. I noen nettlesere legger ikke de diakritiske tegnene seg rett under symbolet de står til, men i så tilfelle kan du referere til versjonen som er lastet opp som billedfil i høyre marg. Hilsen Georg

skrev Tor-Ivar Krogsæter

Det hadde vore fint om de hadde inkludert IPA-standardskjemaet òg. For øvrig: Er det ikkje slik at ein føretrekk superskript-j for palataliseringane (t.d. /kɑlʲː/ for «kald»)? Det står vidare «ɲ palatal nasal (fransk champagne, trøndersk han)», men dei to lydane er ikkje det same så vidt eg kjenner til; i fransk har ein ein tydeleg j-koda etter /n/, så /nj/, der -j-en er nesten syllabisk; medan i trøndersk, nordlending og nordvestnorsk er det éin lyd ein hører, så /nʲ/, som heilt klart er usyllabisk.

svarte Anne Eilertsen

Hei! Det som står om IPA, er nå flyttet over til artikkelen «Det internasjonale fonetiske alfabetet».

Kommentarer til artikkelen blir synlig for alle. Ikke skriv inn sensitive opplysninger, for eksempel helseopplysninger. Fagansvarlig eller redaktør svarer når de kan. Det kan ta tid før du får svar.

Du må være logget inn for å kommentere.

eller registrer deg