Fonetiker er en forsker som beskjeftiger seg med fonetikk.