Betont stavelse er den stavelsen i et ord som har hovedtrykket (hovedaksenten eller tonen). For eksempel er det første stavelse som er betont i ordet traktor, og andre stavelse i ordet kontor.