Stemt språklyd er en språklyd som dannes med vibrasjon i stemmebåndene, for eksempel konsonantene b, d, g, engelsk z, og alle vokalene. Til forskjell fra stemt språklyd har vi ustemt språklyd.