Sibilant er et ord som tidligere ble brukt om s- og sj-lignende språklyder; nå brukes frikativ. Slike lyder kalles også vislelyder.