Auditiv fonetikk er den delen av fonetikken som tar for seg hvordan vi oppfatter språklydene, og hva som skjer fra øret registrerer lydinntrykk til de blir oppfattet av hjernen.