Glottal plosiv, ustemt lukkelyd, dannet ved et lukke for luftstrømmen i strupehodet ved hjelp av stemmebåndene. Lyden er vanlig i cockney-dialekten av engelsk (glottal stop) og forekommer ofte foran vokaler i begynnelsen av ord på tysk (fester Einsatz).