Ustemt språklyd er en språklyd som uttales uten at stemmebåndene svinger. Noen eksempler er p, t og k, i motsetning til de tilsvarende stemte språklydene b, d og g.