Tenues er språklydene p, t, k, som er ustemte plosiver. I motsetning til tenues finnes de stemte plosivene b, d, g, som kalles mediae.