Median er i fonetikken en språklyd der luftstrømmen slippes ut langs midtlinjen av tungen, som s i norsk se eller th i engelsk think. En språklyd der luften i stedet slippes langs én eller begge sider av tungen, kalles en lateral.