Velarisering er det å heve tungeryggen når man artikulerer en språklyd. Jamfør velar.