Koronal er i fonetikken en språklyd som er dannet med tungeryggen hevet. Noen eksempler er dentale, alveolare, palato-alveolare og retroflekse konsonanter.