Labialisering, det at leppene medvirker ved dannelsen av en språklyd som ellers ikke har lepperunding. En konsonant som står rett foran en rundet vokal som y, ø, o kan bli labialisert på denne måten, slik at i et ord som ny vil begge lydene gjerne bli uttalt med lepperunding.