Clicks er en type språklyder som forekommer i flere språk i det sørlige Afrika, se klikkelyd.