Akustikk er vitenskapen om lyd. I dagligtale brukes ordet også om lydforholdene i rom.Kunnskap om lyd og lydutbredelse har vært kjent siden antikken. Grekerne bygde store amfiteater der plassering av publikum i forhold til scenen var nøye gjennomtenkt for å gi best mulig taleoppfattbarhet. Scenen hadde en bakvegg som ga en viss forsterkning av lyden, og vi finner eksempler på bruk av hulromsresonatorer (leirkrukker) for å regulere lydbildet.Akustikk som moderne vitenskap blir gjerne knyttet til Lord Rayleigh, (1842–1919) som publiserte boken The Theory of Sound i 1877. Hele artikkelen