Gjenklang er det samme som resonans av lyd. Ordet brukes også noen ganger om ekko.