Grunnsvingning, sinusformet svingning som svarer til grunnfrekvensen i et signal. En udempet svingning, f.eks. en tone, er vanligvis sammensatt av delsvingninger med forskjellig frekvens. Grunnsvingningen betegner den delsvingning som har lavest frekvens.