Absorpsjon av lydbestår i at lyden dempes når den går gjennom et stoff, fordi en del av lydenergien omdannes til varme i stoffet. Den brøkdel av lydenergien som forsvinner ved absorpsjon når lyd går gjennom stoffet, angis som dissipasjonsfaktor (lat. dissipatio, 'spredning'). En annen faktor, den akustiske absorpsjonsfaktor (lydabsorpsjonsfaktor), angir den brøkdel av lydenergien som ikke reflekteres fra en skilleflate (f.eks. en vegg), men enten dissiperes i veggen eller transmitteres gjennom den.