Knute eller knutepunkt, stillestående punkt på en svingende gjenstand, f.eks. en streng. På en plate som utfører akustiske svingninger, f.eks. en gitarbunn, danner det seg knutelinjer, dvs. linjer hvor platen er i ro. Se klangfigur.