Direktelyd, lydenergien som når mottageren uten å være reflektert fra noen flater. Ved akustisk utforming av konsertsaler, teatre og lignende søker man å få mest mulig direktelyd til tilhørerne. Reflektert lyd har lengre vei fra kilde til mottaker enn direktelyden, og ankommer derfor mottageren med en viss tidsforsinkelse. Er tidsforsinkelsen mindre enn ca. 20 millisekund, vil reflektert lyd oppfattes som en del av direktelyden. Senere refleksjoner opptil ca. 50 millisekund vil oppfattes som etterklang mens refleksjoner senere enn ca. 50 millisekund oppfattes som distinkte ekkko og kan forvrenge lydinntrykket.