Tonespektrum, klangspektrum, angir styrkeforholdet mellom de deltonene en tone er sammensatt av. Se klanganalyse.