Romakustikk, karakteristikk av lydforholdene innenfor det enkelte rom. Se akustikk.