Klangfigur, figur som kommer frem på en lett sandstrødd plate når den utfører akustiske svingninger. De kalles også chladnifigurer etter oppdageren E. F. F. Chladni, og kan vises på en metallskive som er festet horisontalt i ett punkt og strykes på kanten med en fiolinbue. Platen svinger ikke like sterkt overalt, og langs visse linjer, knutelinjene, vil den være helt i ro. Sandkornene blir kastet vekk fra de delene av platen som svinger, og samler seg langs knutelinjene. Slike klangfigurer brukes ved bygging av strykeinstrumenter. Visse foretrukne egentoner i instrumentet har bestemte svingeformer i lokk og bunn i f.eks. en fiolin, og under bearbeidingen av treplaten frem til de endelige tykkelsene har fiolinbyggeren nytte av synlige klangfigurer. Klangfigurer brukes også ved materialundersøkelser. Materialet bringes til å svinge med ultralyd, og da kan feil påvises ved uregelmessigheter i klangfigurene.