Son, (av sono-), enhet for hørestyrke, dvs. for å angi det normale ørets bedømmelse av hvor sterk en lyd er. En son er definert som hørestyrken av en tone på 1000 Hz med en styrke på 40 desibel over høreterskelen. Sonskalaen brukes for en tallmessig angivelse av hvor sterk lyden bedømmes å være av en normal observatør.