Svevning, akustisk fenomen som opptrer når to toner med nesten samme frekvens (tonehøyde) klinger samtidig, og høres som en periodisk veksling i lydstyrken. Dette utnyttes ved stemming av to strenger til samme tone: vekslingene blir langsommere og opphører helt når strengene har fått nøyaktig samme frekvens.