Klirr, de overtoner som oppstår i et legeme når dette påvirkes av en ren sinussvingning. I forsterkere vil klirr forårsake en forvrengning av lyden som man forsøker å unngå. Klirrfaktoren for en forsterker er definert som forholdet mellom overtonenes og grunntonens energi når en ren tone blir forsterket. For god gjengivelse bør klirrfaktoren være under en prosent. (Se også forvrengning.)