Grunnfrekvens, den laveste frekvens i en periodisk svingning. Som regel er en periodisk svingning ikke rent sinusformet, men kan tenkes sammensatt av en rekke sinusformede harmoniske svingninger, dvs. svingninger hvor frekvensen er et helt antall ganger grunnfrekvensen.