verneplan for barskog

Verneplan for barskog, landsplan for vern av barskog, første gang fremlagt 1988. Hensikten var å få vernet rester av naturlig urskog med størst innslag av bartrær. Verneverdien ligger bl.a. i at barskogen er leveområder for sjeldne og truede plante- og dyrearter, at den fungerer som genbank, at områdene er viktige for naturopplevelse og at det er viktig med referanseområder. Barskogplanen skapte fra starten motsetning mellom verne- og skogbruksinteressene, selv om de enkelte områdene gjennomgående var svært små.

Etter at det totale arealet var skåret ytterligere ned ble om lag 450 km2 vernet i 1992/93. 1996 ble verneplanen utvidet med ytterligere 120 km2. Fase to, som omfattet barskog i Øst-Norge, ble vedtatt 2002. Den omfatter 51 naturreservater, med et totalareal på ca. 160 km2, hvorav produktiv skog utgjør ca. 60 km2. Formålet med verneplanen er å ta vare på barskogområder som er representative for Øst-Norge, samt spesielle, sjeldne, eller truede elementer i barskognaturen.

Til sammen er 730 km2 vernet gjennom de ulike fasene i vernearbeidet. Ifølge forskerne og naturvernorganisasjonene er dette utilstrekkelig for å verne livsmangfoldet som er avhengig av uberørte barskogsområder.

Kommentarer

Kommentaren din publiseres her. Fagansvarlig eller redaktør svarer når de kan.

Du må være logget inn for å kommentere.

eller registrer deg