villreinområde

Av .

Artikkelstart

Villreinområde er et administrativt begrep som i all hovedsak angir det samlede geografiske området som en villreinstamme bruker gjennom året. Det er i alt 24 mer eller mindre atskilte villreinområder i Norge.

Forvaltning og administrering

Villreinområdene driftes gjennom to organer, et rettighetshaverorgan, villreinutvalg, og et statlig forvaltningsorgan, villreinnemnd. Nemnda er sammensatt av en representant fra hver av kommunene som inngår i villreinområdet, og disse oppnevnes av det enkelte kommunestyre.

Villreinnemnder

Alle villreinområder med arealer i to eller flere kommuner skal ha en statlig villreinnemnd. I Norge er det ti nemnder som har ansvar for å forvalte villrein i de 24 områdene.

Villreinnemnda er underlagt instruksjonsmyndighet fra Miljødirektoratet, får sine driftsbudsjetter derfra og skal i faglige spørsmål søke råd hos statsforvalteren (tidligere fylkesmannen). Det er en hovedansvarlig statsforvalter for hvert villreinområde.

Nemnda har tilsynsfunksjon for det enkelte villreinområde, vedtar kvote etter forslag fra villreinutvalget og er høringsorgan i inngreps- og arealsaker og ellers forhold som vedrører villreininteressene. Nemndas arbeidsoppgaver er definert i hjorteviltforskriften.

Villreinrådet

Villreinrådet er en frivillig organisasjon som samler landets villreinområder. Den skal virke som bindeledd mellom villreinområdene og verne om villreininteressene ved å ta opp til behandling saker av felles interesse, søke samarbeid og avgi uttale overfor offentlige myndigheter, private organisasjoner og andre.

Villreinutvalget

Villreinutvalget organiserer rettighetshaverne i området i et felles rettighetshaverorgan. Utvalget er sammensatt av fjellstyrerepresentanter og representanter for private grunneiere, sameiger, bygdeallmenninger, med mer.

Villreinutvalget forestår den praktiske driften av villreinområdet. Dette omfatter utarbeidelse av driftsplaner, tilsetting av oppsynspersonell, bestandsregistreringer, beite- og kondisjonsundersøkelser, forslag til kvoter, med mer.

Les mer i Store norske leksikon

Eksterne lenker

Litteratur

  • Unsgård, John Henning og Frøstrup, Johan Christian (2007). Norsk jaktleksikon. Arendal: Friluftsforlaget

Kommentarer

Kommentaren din publiseres her. Fagansvarlig eller redaktør svarer når de kan.

Du må være logget inn for å kommentere.

eller registrer deg