Miljøkvalitetsnormer er et system av regler som angir tiltaksgrenser for menneskelig påvirkning på det ytre miljø eller som er utformet som kostholdsråd. Miljøkvalitetsnormer er forvaltningsverktøy eller miljørettslige reguleringsteknikker som setter krav til hvordan økologiske, kjemiske eller miljømessige forhold skal være. Et fellestrekk er at de fokuserer på resultatet i miljøet – for eksempel på den økologiske effekten av en påvirkning – mer enn årsakene til at miljøtilstanden endres.

Faktaboks

Også kjent som

klassifiseringssystem, grenseverdier

engelsk: Environmental Quality Standards (EQR)

Innen norsk naturforvaltning finnes flere lover og forskrifter som skal sikre forsvarlig miljøkvalitet, som forurensingsloven, vannforskriften (EUs vanndirektiv) og naturmangfoldsloven. Flere fremhever at det er avgjørende å basere en kunnskapsbasert og økosystembasert forvaltning på et sett av normer for å overvåke aktiviteter som forringer naturmiljøet. Gode indikatorer og en representativ referansetilstand, som gjerne er robuste mot korttidssvingninger og naturlig variasjon (typespesifikke grensverdier), er avgjørende.

Økologiske normer

Status for villaksbestander (2019)
Økologisk tilstand for ville laksebestander i Norge (2019), fra svært god til svært dårlig. Størrelsen på sirklende skiller naturlig små bestander til store bestander (GBM - gytebestandsmål). Kilde; Vitenskapsrådet for lakseforvaltning (2020).

Noen eksempler på økologiske miljøkvalitetsnormer i norsk naturforvaltning er

  • Klassifiseringssystem for godt vannmiljø i vannforekomster (Vannforskriften)
  • Miljøkvalitetsnormen for ville laksebestander (genetisk integritet og gytebestandsmål i henhold til naturmangfoldsloven)

Artikkelen om økologisk tilstand gir mer informasjon om klassifisering økologiske tilstander.

Kjemiske normer

Noen eksempler på kjemiske miljøkvalitetsnormer (tiltaksgrenser) er

  • Grenseverdier for tiltak mot dårlig luftkvalitet (maksimale tillatte forurensingskonsentrasjoner pr tidsenhet)
  • Grenseverdier (tiltaksgrenser) for opprydding av forurensede sedimenter
  • Mattilsynets kostholdsråd (miljøgifter i matvarer)
  • Terskelverdier for forurensing av grunnvann (farenivå)

Les mer i artikkelen om forgiftninger.

Historikk

Det er lengst tradisjon med bruk av miljøkvalitetsnormer innen regulering av forurensende industri. Allerede tidlig i miljøvernets historie oppdaget man behovet for å konkretisere miljøkrav og behovet for å overvåke hvorvidt rensemetoder eller andre reguleringer fungerte etter hensikten.

I nyere tid tas det gjerne mer hensyn til hvor robust økosystemet eller artene som påvirkes er (gjennom såkalte typespesifikke grenseverdier). Disse forvaltningsprinsippene overtar gjerne for eller utfyller førstegenerasjons normene, som ofte var mer generelle utslippsgrenser (mengde forurensende stoffer til vann).

Les mer i Store norske leksikon

Eksterne lenker

Litteratur

Kommentarer

Kommentarer til artikkelen blir synlig for alle. Ikke skriv inn sensitive opplysninger, for eksempel helseopplysninger. Fagansvarlig eller redaktør svarer når de kan. Det kan ta tid før du får svar.

Du må være logget inn for å kommentere.

eller registrer deg