Kystverneplaner, verneplaner for kystområder i Nordland og Troms. Utarbeidelse av kystverneplaner er unikt for disse fylkene, og det er ikke planlagt denne type vern andre steder i landet. Av hensyn til de særlig store verne- og næringsinteressene i kystsonen i disse to fylkene, har målet med kystverneplanene vært å sikre en helhetlig gjennomgang av både verne- og næringsinteressene.

Kystverneplanen for Nordland, vedtatt 6. desember 2002, omfatter i alt 74 verneområder med et samlet areal på 977 km2. Verneplanen skal fange opp områder som hele økologiske enheter og sikre viktige verneverdier både for dyr, fugler og planter, i tillegg til spesielle landskap og kvartærgeologiske verdier. Av de 74 verneområdene er 62 naturreservater, 3 fuglefredningsområder, 6 landskapsvernområder med dyrelivsfredning og 3 landskapsvernområder med plantelivsfredning.

Tre av områdene i kystverneplanen inngår i landsplanen for nasjonalparker og andre større verneområder i Norge: Helgelandsøyene (Ytre Vegaøyan verneområde og Muddværet fuglefredningsområde), Svellingsflaket (Svellingsflaket landskapsvernområde) og Røstøyene (Røstøyan landskapsvernområde og Nykan naturreservat).

Kystverneplanen for Troms, vedtatt 4. juni 2004, omfatter i alt 40 områder langs kysten av Troms. Rebbenesøy i Karlsøy kommune er et av disse verneområdene. Særlig når det gjelder sjøfugl og landskap har kysten av Troms meget viktige naturverdier. De kystalpine formasjonene, fjordene og skjærgårdsområdene i Troms er sjeldne og verneverdige landskapstyper i internasjonal sammenheng. Mange av områdene i verneplanforslaget omfatter tidligere fredlyste egg- og dunvær. De 34 nye verneområdene er 18 naturreservater, 13 landskapsvernområder, 1 plantefredningsområde, 1 naturminne samt utvidelse av Ånderdalen nasjonalpark. Områdene utgjør et totalareal på ca. 520 km2. Av dette er 245 km2 sjøareal, som utgjør 2,1 % av samlet sjøareal innenfor grunnlinjen i fylket.

Foreslå endringer i tekst

Foreslå bilder til artikkelen

Kommentarer

Har du spørsmål om artikkelen? Skriv her, så får du svar fra fagansvarlig eller redaktør.

Du må være logget inn for å kommentere.