Kinas litteraturhistorie kan grovt sett deles inn i følgende ti epoker:1) Fra Shang-dynastiet (1600-tallet til cirka 1025 fvt.) har vi først og fremst enkle inskripsjoner i ben og skilpaddeskall brukt ved spådomsseremonier (se jiaguwen).2) Under det vestlige Zhou-dynastiet og Vår- og høstperioden (cirka 1025–481 fvt.) produseres viktige klassiske skrifter: spådomsboken Yijing, diktsamlingen Shijing og annalsamlingen Shujing.3) Under De krigende statenes tid (481–221 fvt.) legges grunnen for de viktigste filosofiske skolene: konfutsianisme, taoisme, legalisme, moisme og flere andre. Hele artikkelen